Verantwoordlijkheid Thicor

Disclaimer

Thicor is verantwoordelijk voor de informatie op deze website en besteedt veel aandacht aan het actueel, correct en compleet houden van deze informatie. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Thicor is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de aangeboden informatie. Het is mogelijk dat via de internetsite toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Thicor is evenmin aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of informatiebronnen.

Thicor heeft het auteursrecht op de via deze website verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logos en fotomateriaal. Niets uit de teksten op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Thicor openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Dit geldt ook voor alle grafische voorstellingen op deze site. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan mits geciteerd wordt met bronvermelding.

Disclaimer Thicor

Copyright © Thicor (Schijndel) – All Rights Reserved –  JB Webdesign & Ontwerp

Copyright © Thicor (Schijndel) – All Rights Reserved  JB Webdesign & Ontwerp